Seminar

Strategisk kompetansestyring i omstilling

Dato
14. mars 2024
Tidspunkt
16:00 - 17:30
Sted
Haakon VIIs gate 10, Oslo
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Kvale og Qltivation inviterer til et eksklusivt seminar der vi vil utforske utfordringer som CEOs og ledere av HR funksjonen ofte møter i forbindelse med omstilling. Seminaret vil fokusere på hvordan virksomheten kan gå frem for å sikre at man sitter igjen med riktig kompetanse etter en omstillingsprosess og unngår at nøkkelkompetanse går tapt.

Elise Letmolie Ramse, grunnlegger og CEO i Qltivation og partner Mari Verling fra Kvale vil innlede med noen refleksjoner og tips rundt ledelse av omstillingsprosesser, med fokus på ledelse og kompetanseutvikling. Deretter legger vi opp til en paneldebatt med spennende gjester.

Under seminaret vil vi blant annet gjennomgå følgende temaer:

Å forstå CEO-perspektivet: Hva vil ledere ha fra HR?

• Hva kreves i samarbeidet mellom leder og HR for å virkelig skape gode endringsprosesser?
• Hvordan forbedre beslutningsprosessene?
• Hvilke dilemmaer møter vi i omstillingsprosesser og hvordan håndtere de til det beste for selskapet?

De arbeidsrettslige rammene i en omorganisering

• Hvordan gjennomføre kompetansekartlegging i omorganiseringsprosesser?
• Rettslig rammeverk for kompetansevurderinger ved overtallighet (nedbemanning).
• Risikovurderinger.

For å sikre en interaktiv og personlig opplevelse, er plassene begrenset.
Vi ser frem til å ønske deg velkommen til en dag med innsikt, inspirasjon og nettverksbygging. Vi serverer kaffe og forfriskninger fra kl 15:30.

Velkommen!

Kommende arrangementer

Andre kurs og seminarer

Kvale Advokatfirma inviterer til webinarer, seminarer og kurs over hele landet.