Seminar

Rederikonferansen

Dato
19. mai 2022
Sted
Ålesund
Pris
2100,-
Påmelding

Rederikonferansen skal utfordre og inspirere til en helhetlig og fremtidsrettet effektiv rederidrift.

Rederikonferansen skal være en konferanse med fokus på drift og kompetansebygging.

En viktig del av konferansen er den gode samtalen og det å knytte tettere bånd mellom de forskjellige rederiene og institusjonene.
Rederikonferansen ønsker å samle rederiene for å innby til samarbeid – under konferansen, men også etter at konferansen er avholdt.

Målet er at denne konferansen blir et årlig arrangement, som kan være med å styrke samhandlingen og konkurransekraften i næringen.

Kommende arrangementer

Andre kurs og seminarer

Kvale Advokatfirma inviterer til webinarer, seminarer og kurs over hele landet.