Webinar

Mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet som oppsigelsesgrunn

Dato
9. mars 2022
Sted
Webinar
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Kvales arbeidsrettsavdeling har i mange år arbeidet med temaene mangelfull arbeidsytelse og illojalitet som oppsigelsesgrunn, både som rådgiver til arbeidsgiverne og som prosessfullmektig i domstolene. På denne bakgrunn har avdelingens leder, advokat (H) Nicolay Skarning gitt ut en ny bok om temaet på Universitetsforlaget, se nærmere her.

Flere i Kvales arbeidsrettsavdeling har gitt bidrag til boken. Den er en praktisk håndbok med gjennomgang av rettspraksis, råd og tips, huskelister og maler. Boken presenteres nærmere på webinaret, hvor det gjøres oppsummeringer og hvor advokatene gir noen praktiske råd om hvordan bedriftene bør gå frem i disse sakene.

Foredragsholder er advokat (H) Nicolay Skarning, som har bakgrunn fra NHO og har prosedert en rekke saker i de alminnelige domstoler, Høyesterett, Arbeidsretten og EFTA-domstolen. Han er også varadommer til den sentrale Arbeidsretten og har gitt ut en rekke bøker innen arbeidsrett, se nærmere her. Med seg har han advokat Pernille Brusdal, som er senioradvokat i Kvales arbeidsrettsavdeling og har vært med på en rekke bokutgivelser innen arbeidsrett, bl.a. Oppsigelser skritt for skritt, se her.

Kommende arrangementer

Andre kurs og seminarer

Kvale Advokatfirma inviterer til webinarer, seminarer og kurs over hele landet.