Webinar

Innleie av arbeidskraft - de nye reglene

Dato
9. september 2022
Tidspunkt
12:00 - 13:00
Sted
Webinar
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Det er foreslått innstramninger av innleiereglene, som snart kan vedtas. Hvordan skal arbeidsgivere forholde seg til de nye reglene, og hva må man tenke på fremover? Vi går gjennom de foreslåtte innstramningene, og ser på innleie av arbeidskraft i sammenheng med midlertidige ansettelser, bemanningsentrepriser og fagforeningenes søksmålsrett. Vi bruker eksempler fra både tariffbundne og ikke bundne bedrifter. Kvales bok om midlertidige ansettelser fremgår her.

Temaer for Webinaret:

  • Forslagene til innstramming av innleiereglene og mulige konsekvenser av disse
  • Grensedragningen mot bemanningsentreprise/underleverandører
  • Forholdet til reglene om midlertidige ansettelser
  • Eksempler fra tariffbundne og ubundne bedrifter – forskjeller?
  • Konsekvenser av feil fra arbeidsgivers side
  • Fallgruver for arbeidsgivere og bedrifter

Webinaret holdes av advokat (H) Nicolay Skarning, senioradvokat Pernille Brusdal og advokatfullmektig Julie Hegdahl. De har omfattende erfaring med temaet, og har bistått en rekke virksomheter innen temaet, herunder også ved tilsynssaker hos Arbeidstilsynet, samt i granskninger.

Kommende arrangementer

Andre kurs og seminarer

Kvale Advokatfirma inviterer til webinarer, seminarer og kurs over hele landet.