Markus Slinning Aarø

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Markus Slinning Aarø er tilknyttet Kvales avdeling for Corporate M&A. Markus har studert ved Universitetet i Oslo hvor han spesialiserte seg innenfor selskapsrett og skatterett. Han skrev masteroppgave med tittelen "Skatterettslig vurdering av privat bruk av selskapets eiendeler etter gjeldende rett og Finansdepartementets lovforslag.

Spisskompetanse

Selskapsrett

Språk

Norsk

Engelsk