Kasper Sjåvåg

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Ålesund

Kasper Sjåvåg er tilknyttet Kvales avdeling for Corporate M&A. Kasper har studert ved Universitetet i Bergen hvor han spesialiserte seg innenfor selskapsrett og skrev en masteroppgave med tittelen "Aksjonærenes ulovfestede lojalitetsplikt i selskapsforhold".

Gjennom studietiden hadde Kasper flere trainee-opphold hos Kvale.

Spisskompetanse

Selskapsrett

Språk

Norsk

Engelsk