Juliane Bye Andersen

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Juliane Andersen er tilknyttet Kvales avdeling for arbeidsrett. Juliane har en mastergrad fra Universitetet i Bergen. I løpet av studietiden hadde hun også et utvekslingsopphold på Universitetet i Stockholm hvor hun hadde valgfagene International Criminal Law og International Commercial Dispute Resolution.

Juliane hadde flere traineeopphold hos forretningsjuridiske firmaer under studietiden og skrev sin masteroppgave høsten 2022 om ulovfestet direktekrav.

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Språk

Norsk

Engelsk