Anja Feder Grundtjernlien

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Anja Feder Grundtjernlien er tilknyttet Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise.

Anja er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen og skrev sin masteroppgave om adgangen til å fremme direktekrav på deliktsrettslig grunnlag i kontraktskjeder. Under studieprogrammet hadde hun et utvekslingsopphold ved Pazmany Peter Catholic University i Budapest, hvor hun tok emner innen EU-rett og forhandlingsteknikk.

I løpet av studietiden har Anja hatt flere traineeopphold ved forretningsjuridiske firmaer og hos Finansdepartementets skattelovavdeling. Hun har også jobbet som arbeidsgruppeleder for studenter på 2. studieår ved Universitetet i Bergen.

Spisskompetanse

Fast eiendom

Språk

Norsk

Engelsk