Anja Blytt

Associate Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Anja Blytt er tilknyttet Kvales avdeling for arbeidsliv, og jobber med både kollektiv og individuell arbeidsrett. Anja er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen. Hun har valgfag i individuell og kollektiv arbeidsrett og skrev sin masteroppgave i arbeidsrett om seksuell trakassering i arbeidslivet.

Våren 2022 var Anja på utveksling ved Luiss Guido Carli University, der hun tok flere EU-rettslige fag. Anja har i løpet av studietiden hatt flere traineeopphold ved forretningsjuridiske firmaer. Hun var trainee hos Kvale i to omganger, og skrev masteroppgaven sin hos oss høsten 2021.

Fra november 2022 til og med mars 2023, gjennomførte Anja et secondmentoppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Under dette oppholdet, tilegnet Anja seg verdifull innsikt og erfaring i en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner, og utførte svært varierte arbeidsoppgaver innenfor både kollektiv og individuell arbeidsrett.

Hos Virke arbeidet Anja som juridisk rådgiver i tariffavdelingens forhandlingsseksjon, og fikk dermed direkte innsikt i den kollektive arbeidsretten. Hun arbeidet tett med flere av Virkes større tariffavtaler, og foretok blant annet vurderinger av tariffavtalekrav, tolkninger av tariffavtaler og utbedring av tariffrettslige konsekvenser ved lovendringer. I tillegg deltok hun på en rekke tvistemøter på vegne av Virkes medlemmer.

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Språk

Norsk

Engelsk