Espen Kolloen Heimdal

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Espen jobber hovedsakelig med kollektiv og individuell arbeidsrett. Han bistår arbeidstakere og arbeidsgivere både nasjonalt og internasjonalt innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, herunder blant annet omorganisering/ nedbemanning, faste ansettelser, midlertidige ansettelser, oppsigelse og avskjed, virksomhetsoverdragelser, sykefravær og arbeidstid. Espen har videre bred erfaring med forhandlings- og tvisteoppdrag, og han har bistått både private og offentlige virksomheter i forbindelse med rettssaker.

Espen har dessuten arbeidet med omfattende varslingssaker. Han har erfaring med både strategisk planlegging og praktisk gjennomføring av slike saker, herunder både undersøkelsesfasen og rapportskrivingen.

I 2021 gjennomførte Espen et secondmentoppdrag hos Hovedorganisasjonen Virke. Under dette oppholdet fikk Espen verdifull innsikt og erfaring i en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner, og utførte svært varierte arbeidsoppgaver innenfor både kollektiv og individuell arbeidsrett.

Espen er utdannet ved Universitet i Bergen, hvor han ble uteksaminert i 2019.

Spisskompetanse

Arbeidsliv

Språk

Norsk

Engelsk