Christian B. Østlie

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Christian B. Østlie yter forretningsjuridisk bistand med særlig vekt på oppkjøp (M&A), omorganiseringer/restruktureringer og selskapsrett, med hovedvekt på energi og telekom. Christian har i denne forbindelse omfattende erfaring med transaksjonsprosesser, herunder kontraktsforhandlinger og due diligence.

Han fikk advokatbevilling i 2011.

Spisskompetanse

Selskapsrett

Publikasjoner

The Transport Finance Law Review

Edition 4, The Law Reviews, 2018. Co-authored with Jostein Moen

2018

Språk

Norsk

Engelsk