Christian B. Østlie

Senioradvokat
Oslo

Christian B. Østlie yter forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på bank og finans, samt selskapsrett og transaksjoner. Arbeidet innenfor bank og finans omfatter avtaleforhandlinger, finansiering og tilhørende låne- og sikkerhetsdokumentasjon, for norske og utenlandske finansinstitusjoner og låntakere. I tillegg arbeider Christian særlig med regulatoriske forhold finansinstitusjoner.

Han fikk advokatbevilling i 2011.

Spisskompetanse

Selskapsrett

Publikasjoner

The Transport Finance Law Review

Edition 4, The Law Reviews, 2018. Co-authored with Jostein Moen

2018

Språk

Norsk

Engelsk