Lesetid: 1 min

Finansdepartementet har i dag vedtatt at Optin Bank ASA skal avvikles ved offentlig administrasjon. Som medlemmer i administrasjonsstyret er oppnevnt Advokat Tom Hugo Ottesen (leder), advokat Susanne Munch Thore og Roar Nyhus.

Optin Pay og øvrige betalingsløsninger banken fasiliterer, vil holdes åpne. For informasjon om løpende forretninger og avtaleforhold med Optin Bank ASA, vennligst kontakt banken på vanlig måte.

Bankens kunder vil ikke kunne foreta innskudd i, eller uttak fra, kontoer i banken. Innskudd er garantert for inntil kr. 2 millioner. Informasjon fra Bankenes Sikringsfond til innskuddskundene finner dere her.

Spørsmål vedrørende selve administrasjonsprosessen kan rettes til optinadministrasjon@kvale.no.

Kreditorer med krav mot Optin Bank ASA oppfordres til å sende inn sine krav med relevant dokumentasjon til denne e-postadressen innen tre uker, dvs. senest den 14. juli 2021.