Nye sanksjoner mot Russland innført i Norge

Lesetid: 2 min

Den 30. januar utvidet Norge på nytt sanksjonene mot Russland. Utvidelsen gjenspeiler i stor grad EUs niende sanksjonspakke av 16. desember vedtatt som en respons på Russlands eskalering av konflikten i Ukraina, og da særlig angrepene mot sivil befolkning og infrastruktur.

Blant de nye eksportrestriksjonene er det innført ytterligere forbud mot eksport av flerbruksvarer og avansert teknologi som kan bidra til Russlands militære kapasitet og teknologiske utvikling. Forbudet omfatter ikke bare typiske sikkerhets- og militærprodukter, men også sivil teknologi slik som hobbydroner, komplekse generatorenheter, bærbare datamaskiner og datakomponenter, radionavigasjonssystemer, radiofjernkontrollapparater, kameraer og linser.

Sanksjonene er også utvidet til å gjelde et enda bredere spekter av kommersielle tjenester til den russiske regjeringen eller juridiske personer etablert i Russland, inkludert utøvelsen av markedsundersøkelser og offentlige meningsmålingstjenester, tekniske test- og analysetjenester og reklametjenester.

Sanksjonsregelverket blir stadig mer komplekst, med den virkning at enhver handel med Russland burde vurderes nøye før gjennomføring. Gode rutiner og systemer er viktig for å unngå brudd på regelverket.

Sanksjonsreglene som ble endret eller utvidet 30. januar inkluderer:

  • Listeføring av ytterligere 141 personer og 49 enheter på sanksjonslisten. Inkludert Russian Regional Development Bank.
  • Det er lagt inn unntak for listeførte personer som innehar en viktig rolle i internasjonal handel med landbruksprodukter og varer.
  • Forbud mot å inneha stillinger i selskaper eller organisasjoner eid eller kontrollerte av russiske offentlige institusjoner.
  • Nye eksportrestriksjoner på flerbruksvarer og teknologi. Listen over enheter som er knyttet til Russland sitt militær- og industrikompleks er utvidet med 168 enheter, inkludert russisk-kontrollerte enheter på Krim og i Sevastopol.
  • Utviding av forbudet mot investeringer i den russiske energisektoren. Forbudet dekker nå også bergverksdrifts- og utvinningssektoren.
  • Nye eksportrestriksjoner på motorer til luftfartøy og øvrige deler.
  • Utvidet forbud mot utføring av tjenester til den russiske regjeringen eller juridiske personer etablert i Russland.
  • Forskriften er endret for å presisere at overføring og kjøp av listeførte varer internt i Norge er tillatt, samt kjøp, import og overføring av listeførte varer fra EU til Norge.

Sanksjonsregelverket utvikler seg raskt og kan oppleves både uoversiktlig og overveldende å håndtere. Kvale har opprettet en arbeidsgruppe for å håndtere de særskilte rettslige problemstillingene som oppstår som følge av krigssituasjonen i Ukraina. Hvis din bedrift trenger slik bistand er det bare å ta kontakt.

Den fullstendige forskriftsendringen kan leses her - regjeringen.no

For mer informasjon om russiske sanksjoner se regjeringens veiledning på:
Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina – veileder for næringslivet - regjeringen.no