Kvale ønsker velkommen til ny partner

Lesetid: 1 min

I dag ønsker vi velkommen til Gjermund Mathisen som tiltrer som partner. Gjermund kommer fra stilling som direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling, hvor han har arbeidet med flere av ESAs største konkurransesaker og med flere hundre statsstøttesaker.

Fremhevet bilde - nettsiden (800 × 600 px).png

Tidligere har han jobbet blant annet i ESAs juridiske avdeling, ved EFTA-domstolen, i Europakommisjonen og i Justisdepartementets lovavdeling.

Etter mange år i Brussel, hvor jeg har hatt gleden av å jobbe med svært mange spennende og komplekse saker, der brorparten relaterer seg til Norge, ser jeg nå frem til å fortsette min karriere i Kvale. Gjermund Mathisen

Konkurranserett, statsstøtte og generell EU- og EØS-rett har vært av områdene i firmaet med sterkest vekst, og Gjermund vil være sentral i videreutvikling innenfor disse fagområdene.

EU- og konkurranserett, samt statsstøtte- og anskaffelsesrett er fagområder hvor vi opplever betydelig oppdragstilfang, og vi er derfor svært fornøyde med å få Gjermund Mathisen med på laget. Hans bakgrunn som direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling er svært verdifull. Med rekrutteringen av Gjermund får vi et av de sterkeste partnerlagene på disse fagområdene. managing partner, Marius L. Andresen