Kvale fortsetter veksten – nå etablerer vi oss i Tromsø og styrker satsingen på havbruk og fiskeri

Lesetid: 3 min

PRESSEMELDING 1. MARS 2022

Det er en stor glede å informere om at vi i dag etablerer oss i Tromsø ved at det Tromsøbaserte advokatfirmaet Rønning-Hansen går inn i Kvale. Med dette fortsetter Kvale veksten utenfor Oslo med 4 nye partnere og 5 medarbeidere.

Kvale er en ledende forretningsjuridisk rådgiver som bistår i kompliserte tvister og i krevende transaksjoner. I 2020 oppnådde vi en vekst på nesten 30%, vi tok inn en rekke nye partnere, og vi etablerte virksomhet i Ålesund. Gjennom pandemien har vi fortsatt veksten. Vi strekker oss for å oppnå det beste samarbeidet både med kunder og internt samtidig som sterke enkeltprestasjoner skaper gode resultater.

Advokatfirmaet Rønning-Hansen ble etablert i Tromsø i 2009 og har etablert seg som et av byens og regionens ledende firmaer innen forretningsjus. Firmaet har særlig markert seg innen sektorer som havbruk, fiskeri, eiendom- og eiendomsutvikling samt reiseliv og turisme. Firmaets grunnlegger Rode Rønning-Hansen ble nylig nok en gang topprangert innen havbruk i Finansavisens årlige advokatkåring. Sammen med firmaets øvrige partnere er Trond Skogvoll, Odd-Terje Elde og Harald Sletten, tar Rode nå med seg virksomheten inn i Kvale som fra 1 mars 2022 er etablert i Tromsø.

Vi har satset bevisst på å rendyrke rollen som forretningsjuridisk rådgiver med lokale advokater som tilbyr tjenester som ikke står tilbake for de største firmaene i Oslo, sier Rode Rønning-Hansen. – Når vi nå velger å satse videre sammen med Kvale, er det en naturlig konsekvens av at vi ønsker å vokse videre sammen med kundene våre. Med Kvales etablering i Tromsø kan vi tilby topp juridisk kompetanse på alle fagområder og våre kunder får tilgang til ressurser fra over 110 advokater, fortsetter Rønning-Hansen.

Kvales vektlegging av samarbeid understøttes av vår resultatdelingsmodell. Partnerne tar lik andel i virksomhetens resultat slik at den enkelte kunde og det enkelte oppdrag fordeles basert på kompetanse og tilgjengelighet. Våre kunder har tilgang til firmaets samlede ressurser. Vi tilbyr bistand innen alle forretningsjuridiske områder og vi er store nok til å påta oss de største oppdragene.

Vi har de siste årene hatt et stort fokus på at vi må vokse for at vi fortsatt skal være attraktive for våre kunder, sier managing partner Marius L Andresen. – Samtidig er det viktig for oss at våre advokater er nær kundene, at vi er tilgjengelige og at vi forstår de muligheter og utfordringer våre kunder står overfor, fortsetter han.

Vi ser etableringen i Tromsø som en meget spennende mulighet til å fortsette veksten sammen med meget dyktige advokater som kjenner markedet og som er anerkjente i næringer som er viktige både for landsdelen og nasjonalt managing partner Marius L. Andresen.

Etableringen i Tromsø skjer ved at Rode Rønning-Hansen, Trond Skogvoll, Odd-Terje Elde og Harald Sletten tas opp som partnere i Kvale og ved at Kvale viderefører den virksomhet som frem til i dag har vært drevet av Advokatfirmaet Rønning-Hansen.

Fra kontorer i Tromsø, Ålesund og Oslo, vil Kvale tilby juridiske tjenester av høyeste kvalitet. Et stort antall av våre advokater anerkjennes som ledende innen sine spesialområder, og vi har siden etableringen i 1988 bistått noen av Norges største selskaper i deres mest kompliserte saker. Virksomheten kjennetegnes av en solid samarbeidskultur og sterke enkeltprestasjoner.

Kontaktpersoner:

Marius L. Andresen, managing partner, mla@kvale.no, 924 90 331
Rode S. Rønning-Hansen, partner, rrh@kvale.no, 957 43 185