EU, UK og USA innfører nye sanksjoner mot Russland

Lesetid: 3 min

Den 24. februar var det gått et år siden invasjonen av Ukraina. I den forbindelse har EU, Storbritannia og USA innført en ny runde med sanksjoner mot Russland. De nye sanksjonspakkene ytterligere kompliserer norske selskapers mulighet til drive virksomhet i tilknytning til Russland.

Nye finansielle sanksjoner

I denne runden med sanksjoner har USA, UK og EU særlig forsøkt å ramme Russlands finanssektor. Ytterligere russiske banker har blitt oppført på sanksjonslisten, og utestengt fra det globale kommunikasjonsnettverket Swift. EU har inkludert tre nye banker, Alfa-Bank, Tinkoff og Rosbank. USA har gått enda hardere til verks med innføring av hele elleve nye banker på sanksjonslisten.

Banker som nå har blitt sanksjonert i USA inkluderer Credit Bank of Moscow, Lanta Bank, MTS Bank and Bank Zenit. Den fullstendige listen med nye innføringer kan du finne på lenken under:

Russia-related Designations and Designations Updates; Belarus Designations; Publication of Russia-related Determination; Issuance of Russia-related General Licenses and Associated Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury

Dette innsnevrer muligheten for å handle med Russland ytterligere, da det setter begrensninger for dollartransaksjoner med Russiske banker, uavhengig av om transaksjonen for øvrig har noen tilknytning til USA. Det er derfor også viktig for norske aktører som handler i dollar å holde seg oppdatert på sanksjonsregimet i USA.

Øvrig utvidelse av sanksjonsregimet

Utenom finanssektoren, legger både EU og USA ytterligere press på olje og gass sektoren, metall- og mineralindustrien og eksport av teknologi- og flerbruksvarer. Deriblant inneholder den tiende europeiske sanksjonspakken en betydelig økning av listeførte eksportvarer. Flerbruksvarer- og teknologi med en eksportverdi på til sammen EUR 11.4 milliarder har nå blitt sanksjonert, noe som innebærer en økning på omtrent 34% fra tidligere.

Videre er det tatt grep for å hindre og straffe omgåelse av sanksjonsregelverket. Særlig bruk av tredjeland for import og eksport av sanksjonerte varer er et økende problem. Tiltak er derfor iverksatt for å styrke og koordinere håndhevelsen av sanksjonene mot Russland, deriblant fra organisasjoner som G7 og EU, samt ulike nasjonale myndigheter. Skjerpelsen inkluderer økt rapportering, forbud mot å transittere visse varer gjennom Russland og forbedret samarbeid mellom myndigheter.

EUs tiende sanksjonspakke er enda ikke innført i norsk rett. Det er likevel trolig kun et spørsmål om tid før dette gjøres, da Norge så langt har sluttet opp om alle EUs sanksjonspakker mot Russland, med kun noen få nasjonale tilpasninger.

Sanksjonsregelverket utvikler seg raskt og kan oppleves både uoversiktlig og overveldende å håndtere. Kvale har opprettet en arbeidsgruppe for å håndtere de særskilte rettslige problemstillingene som oppstår som følge av krigssituasjonen i Ukraina. Hvis din bedrift trenger slik bistand er det bare å ta kontakt.


Lenke til EU kommisjonens presseuttalelse om den tiende sanksjonspakken (25. februar 2023):
EU agrees 10th package of sanctions against Russia (europa.eu)

Lenke til Storbritannias presseuttalelser om sanksjoner mot Russland:
UK sanctions following Russia’s invasion of Ukraine  - GOV.UK (www.gov.uk)

Lenke til USAs sanksjoner mot Russland:
Holding Russia and Belarus to Account - United States Department of State