Digitalytelsesloven – Har du kontroll på opplysningsplikten?

Lesetid: 2 min

Den 1. januar trådte den nye digitalytelsesloven i kraft. Loven gir forbrukere av digitale ytelser rettigheter som utfyller forbrukerkjøpsloven, og påfører selgere og leverandører visse forpliktelser. Loven er basert på EUs digitaltjenestedirektiv.

Leverandør av løpende digitale ytelser må varsle forbrukerne. Varslingsplikten innebærer at leverandøren minst en gang hver sjette måned skal varsle om den løpende avtalen, og opplyse om adgangen til å si opp avtalen etter loven, se lovens § 33. Varslingen skal skje direkte til forbrukeren.

Dersom leverandøren ikke sender et slikt varsel innen tidsfristen, vil forbrukeren uansett avtalevilkår kunne si opp avtalen om den digitale ytelsen vederlagsfritt. Etter lovens § 33 har forbrukeren en rett til å vederlagsfritt si opp løpende avtaleforhold, men det kan avtales en rimelig normalerstatning som forbrukeren må betale hvis denne sier opp en avtale med bindingstid i bindingstiden. Retten til denne erstatningen vil derfor falle bort for leverandøren. Personopplysningsloven og EUs personverndirektiv gjelder når det er avtalt at personopplysninger er forbrukerens betalingsmiddel. Dette innebærer at hvis forbrukeren fremsetter krav om at deres personopplysninger blir slettet eller tilbakekaller sitt samtykke, må leverandøren vurdere om tjenesten fortsatt kan leveres uavhengig av digitalytelseslovens bestemmelser om oppsigelse og bindingstid.

Har din organisasjon husket å sende varsel til deres forbrukerkunder innen de seks siste månedene? Har dere sørget for å inkludere avtalebestemmelser om rimelig normalerstatning for oppsigelser av løpende avtaleforhold i bindingstiden?

Kvale ønsker dere en god sommer, og er tilgjengelige for rådgivning om digitalytelsesloven og andre avtaler om digitale ytelser hvis dere skal ha behov for det.