Dato
2. desember 2021
Sted
Webinar
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Grensen oppdragstaker/arbeidstaker etter Aleris-dommen fra 2021

I juni i år ble helseforetaket Aleris dømt til å akseptere 24 oppdragstakere som arbeidstakere, med både store konsekvenser, kostnader og risiko for selskapet. Deler av dommen er anket til Høyesterett, men den gir sammen med fire forutgående dommer fra Høyesterett god veiledning til bedriftene om grensen mellom oppdragstaker og arbeidstaker. Kvales arbeidsrettsavdeling veileder for tiden en rekke bedrifter og organisasjoner på området, og har derfor satt opp et praktisk webinar om temaet.

Her behandles:

  • Forskjellen på oppdragstaker, konsulent og arbeidstaker. De siste årenes rettspraksis på området.

  • Når øker muligheten for at oppdragstaker omdefineres til arbeidstaker? Vi ser på noen viktige momenter

  • Mulige endringer som kan komme på dette området etter NOU 2021:9 om det nye arbeidslivet samt ny regjering.

Foredragsholdere:

Advokat (H) Nicolay Skarning, leder av Kvales arbeidsrettsavdeling. Han har bakgrunn fra NHO og domstolene, og er varadommer til den sentrale Arbeidsretten, og er ranket som en av Norges fremste arbeidsrettseksperter

Advokatfullmektig Julie Hegdahl arbeider i Kvales arbeidsrettsavdeling, og særlig med disse spørsmål.

Kommende arrangementer

Andre kurs og seminarer

Kvale Advokatfirma inviterer til webinarer, seminarer og kurs over hele landet.