En stor del av Kvales oppdrag er av internasjonal art. Vi bistår multinasjonale selskaper og andre foretak som har, eller ønsker å starte virksomhet i Norge. Vi bistår også selskaper i Norge som har virksomhet i utlandet. Kvales advokater opptrer som dommere og oppmenn i internasjonal voldgift og andre internasjonale tvister.

Kvale har gode forbindelser med etablerte og anerkjente advokatfirmaer i en rekke land og deltar i ledende internasjonale nettverk av advokatfirmaer, og i nettverk for eksperter innenfor ulike bransjer eller spesialiseringer. Kvale er en del av følgende internasjonale nettverk:

For å sikre optimale tjenester til våre tysktalende klienter har Kvale opprettet en egen German Desk. Advokatene på vår German Desk snakker flytende tysk og koordinerer et stort antall prosjekter av ulikt omfang der kjennskap til det tyske rettssystemet er nødvendig. Kvale bistår løpende over 20 internasjonale rettshjelpsforsikringsselskaper og deres kunder innen rettsområder som forsikringsrett, kontraktsrett, erstatningsrett og selskapsrett, og utfører i den forbindelse et stort antall prosessoppdrag.

Den kunnskap og erfaring Kvales medarbeidere har fra internasjonale forhold, og vårt samarbeid med våre utenlandske forbindelser og internasjonale nettverk, gjør det mulig for oss å bistå både norske og internasjonale aktører i alle oppdrag som gjelder forhold i utlandet. Vi kan også tilby sømløse løsninger i saker som involverer flere land.