Melde krav i konkursbo

Om du har et utestående krav mot et bo vi behandler kan dette meldes til oss på epost fordringer@kvale.no. Du skal få en bekreftelse på at ditt krav er registrert. Det kan imidlertid ta noen uker i perioder hvor pågangen et stor.

I de mer omfattende sakene har vi opprettet egne e-postadresser for melding av krav og andre henvendelser. Dette gjelder:

Boligpartner konkursbo

Selskapets kreditorer kan melde krav i boet per e-post til bp@kvale.no. Vi ber om at det vedlegges dokumentasjon for kravet, og opplyses om kravets størrelse.

Flott konkursbo

Selskapene hvor det er åpnet konkurs som var en del av restaurantkjeden Flott: krav og andre henvendelser sendes til flott@kvale.no.

KF Entreprenør konkursbo

Krav meldes til kf-krav@kvale.no, og andre henvendelser sendes til kf@kvale.no.

Flyr AS konkursbo:

Krav og andre henvendelser sendes til flyr@kvale.no.

Hvordan melde krav i konkursbo

Hva gjør du om et selskap som skylder deg penger går konkurs eller blir tvangsoppløst? Du må melde kravet i boet.

Hvordan melder du kravet?

 • Send e-post eller brev til bostyreren
 • Hvem som er bostyrer og kontaktinformasjon til bostyrerens kontor blir kunngjort på www.brreg.no (Brønnøysundregistrene). Søk opp selskapets navn og se på kunngjøringene
 • Bostyrere i Kvale Advokatfirma DA kan nås på post@kvale.no, eller pr. post; Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752, Vika, 0122 Oslo

Hva skal kravet inneholde?

 • Det totale utestående beløpet i NOK
 • Dokumentasjon for kravet (f.eks. faktura, avtale, reskontro e.l.)
 • Hvis kravet ditt ikke er et rent pengekrav, må kravet omgjøres til et pengekrav (dvs. at du må estimere verdien av kravet ditt)

Når må kravet meldes?

 • Kravet skal meldes så fort som mulig
 • Fristen for å melde krav blir kunngjort på www.brreg.no
 • Det er mulig å melde krav i boet så lenge det er åpent jf. konkursloven § 115

Hva skjer når kravet er meldt?

 • Når kravet er mottatt av bostyreren, vil kravet bli registrert i boet
 • Når registreringen er foretatt vil du motta en bekreftelse på at kravet er meldt (dette kan ta litt tid)
 • En bekreftelse på at kravet er meldt betyr ikke at kravet er gjennomgått og godkjent. Kravet vil først bli vurdert dersom det er penger til den aktuelle kreditorklassen
 • I bekreftelsesbrevet gis det opplysninger om innlogging for å kunne lese boets innberetninger, der status i boet og dekningsutsiktene til kreditorene fremgår
 • Første innberetning blir tilgjengelig ca. tre til fire uker etter konkursåpningen, deretter utarbeides én innberetning pr. år frem til boet blir avsluttet, da det utarbeides en sluttinnberetning

Får jeg penger?

 • Kreditorene vil kun motta penger dersom det er midler igjen etter at boomkostningene er dekket
 • Hvorvidt det blir penger til kreditorene fremgår av sluttinnberetningen
 • Kreditorenes krav har ulik prioritet, og kreditorene med best prioritet vil motta dekning først
 • Prioritetsrekkefølgen fremgår av dekningsloven kap. 9 (se www.lovdata.no). Som den store hovedregel vil lønn og feriepenger for ansatte, samt skyldig forskuddstrekk og merverdiavgift ha prioritet foran øvrige krav
 • Kreditorer med gyldig pant har krav på særlig dekning i det formuesgodet de har pant i