Informasjon om konkursen i Flyr AS

Oslo tingrett åpnet den 1. februar 2023 konkurs i Flyr AS. Selskapet hadde iht. oppbudsbegjæringen i underkant av kr 2,5 mrd. i bokført gjeld, og i overkant av 400 ansatte.

Kvales advokat Stine D. Snertingdalen er oppnevnt som bostyrer.

Bostyreren og hennes team jobber nå med å få full oversikt over selskapets verdier og problemstillingene som må håndteres de første dagene.

Konkursen innebærer at alt av billettsalg er stanset og alle flyvninger er innstilt. Passasjerer som har betalt flybilletter med kort, bør henvende seg til banken eller finansinstitusjonen som har utstedt betalingskortet for å undersøke om de har rett til å få beløpet tilbakebetalt.

Melde krav til boet

Passasjerer og andre kreditorer kan melde sine krav i boet, ved e-post til flyr@kvale.no.

Ut fra den begrensede oversikten bostyreren foreløpig har fått, er det dessverre usikkert om det er tilstrekkelig verdier i boet til at passasjerene vil motta dekning for sine krav. Dette skyldes blant annet at det er betydelige prioriterte lønnskrav som må dekkes fullt, før det blir midler til alminnelige kreditorer.

Øvrige henvendelser kan rettes til Flyrs kundesenter eller til boet på e-post flyr@kvale.no