Lesetid: 2 min

Vi har gleden av å informere om at Gjermund Mathisen vil tiltre som partner i 2022.

Mathisen kommer fra stilling som direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling.Tidligere har han jobbet blant annet i ESAs juridiske avdeling, ved EFTA-domstolen, i Europakommisjonen og i Justisdepartementets lovavdeling.

Gjermund Mathisen
Etter mange år i Brussel, hvor jeg har hatt gleden av å jobbe med svært mange spennende og komplekse saker, der brorparten relaterer seg til Norge, ser jeg nå frem til å fortsette min karriere i Kvale.

Kvale oppnådde i 2020 en omsetningsøkning på nesten 30 %, og var blant firmaene med størst vekst. Vi har nå rundet 100 advokater. Konkurranserett, statsstøtte og generell EU- og EØS-rett har vært av områdene i firmaet med sterkest vekst og hvor vi har gjort flere gode rekrutteringer i samme periode. Vi ser et potensiale for fortsatt vekst innenfor disse fagområdene, og Gjermund vil være sentral i denne videreutviklingen. Konkurranseretten betyr mer enn noensinne for bedriftene, og risikoen ved brudd på reglene er høy.

Fra venstre: Robert Lund, Gjermund Mathisen, Kristin Hjelmaas Valla og Marius L. Andresen

Statsstøtte har også kommet mer og mer i fokus. Norge bruker nær 40 milliarder kroner i året på statsstøtte, og slik støtte vil bli et enda viktigere virkemiddel for å gjennomføre det grønne skiftet de neste 10 til 20 årene. Myndighetene ønsker at bedriftene bidrar i det grønne skiftet og digitalisering, og vil derfor bruke ulike tiltakspakker og incentivordninger for å oppnå raskere resultater. Her må bedrifter og offentlige myndigheter vite å bruke mulighetene som ligger i regelverket, og de må kjenne begrensningene.

EU- og konkurranserett, samt statsstøtte- og anskaffelsesrett er fagområder hvor vi opplever betydelig oppdragstilfang, og vi er derfor svært fornøyde med å få Gjermund Mathisen med på laget. Hans bakgrunn som direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling er svært verdifull. Med rekrutteringen av Gjermund får vi et av de sterkeste partnerlagene på disse fagområdene. managing partner, Marius L. Andresen
  • Vi er utrolig glade for å få Gjermund på laget. Han vil komplettere teamet vårt på en svært god måte , sier leder av Kvales EU- og konkurranserettsteam, Kristin Hjelmaas Valla.

  • Med Gjermunds inntreden, befester Kvale sin posisjon som et av Norges ledende fagmiljøer innenfor konkurranserett, statsstøtte og generell EU/EØS-rett, fortsetter Robert Lund.