Jens Edvin Andreassen Skoghøy begynner i Kvale Advokatfirma

Lesetid: 1 min

Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy begynner i Kvale Advokatfirma DA den 1. september 2023. Skoghøy vil aktivere sin advokatbevilling og være tilknyttet vår anerkjente avdeling for tvist og prosess.

Han vil med sin enorme faglige bredde bistå i Kvales oppdrag, men også være tilgjengelig for andre advokatfirmaer som ønsker en juridisk betenking, second opinions, såkalte "dry runs" før store rettssaker eller veiledning til prøveadvokater.

Samtidig vil Skoghøy fortsette med de faglige oppgavene han alltid har hatt ved siden av dommerstillingen. Skriving av bøker og artikler, og ikke minst voldgiftsoppdrag vil fortsatt utgjøre en sentral del av hans hverdag. Skoghøy vil ha fast kontorplass i våre lokaler i Oslo, men dere finner ham like gjerne på vårt kontor i Tromsø.