Workshop med praktisk tilnærming til personvernforordningen (GDPR)

EGN og Kvale Advokatfirma tilbyr et skreddersydd program som for å gi deg en praktisk innføring i de nye personvernreglene.

EUs kommende personvernforordning (GDPR) trer i kraft 25. mai 2018. Dette innebærer vesentlige endringer i hvordan man håndterer persondata, også her til lands. De nye reglene krever nye prosesser for håndtering av personopplysninger. Samtidig blir dagens lover og regler vesentlig strammet inn.

Det kan være krevende å forstå hva endringene går ut på og hva din virksomhet må gjøre i praksis for å oppfylle kravene. Derfor arrangerer vi et ettårig forum for å dele erfaring og hjelpe deltakerne og deres virksomheter gjennom prosessen.

Vi vil gjennomføre fem workshops der vi vil diskutere sentrale utfordringer i det nye regelverket. Samlingene vil bli ledet av advokat og personvernspesialist Jens Christian Gjesti, og holdes i lokalene til Kvale Advokatfirma i Oslo sentrum.

Sesjonene vil forløpe som en kombinasjon av faglige innledninger og aktive diskusjoner blant gruppens deltakere. 

Tidspunkt: 08.30 – 11.30

Torsdag 24. august 2017: Hvordan går jeg frem for å klare å oppfylle de nye kravene i tide?

 • Organisering av prosess/prosjektplan for å klare å oppfylle kravene innen 25. mai 2018
 • Kartlegging av hvordan min virksomhet behandler personopplysninger, behandlingsgrunnlag og formål
 • Etterlever jeg dagens krav til personvern?
 • Hvilke nye krav i GDPR er relevante for min virksomhet?
 • Hvordan legger jeg en plan for å oppfylle nye krav til min virksomhet?
 • Hvordan sikre jeg at min virksomhet følger planen?

Onsdag 18. oktober 2017: Hvordan sikrer jeg at jeg har lov til å behandle personopplysninger?

 • Grunnleggende krav og prinsipper i GDPR og hva det betyr i praksis
 • Hvilke grunnlag gir meg lov til å behandle personopplysninger i min virksomhet (behandlingsgrunnlag)?
 • Behandlingsgrunnlag i personvernforordningen
 • Krav til samtykke
 • Hvilke formål kan jeg bruke dem til/formålstesting?
 • Hvor lenge kan jeg lagre personopplysningene?

Onsdag 1. november 2017: Hvilke tekniske og organisatoriske krav stiller de nye reglene til virksomheten?

 • Informasjonssikkerhet
 • Internkontroll/dokumentasjon på etterlevelse
 • Krav til, og utforming av, databehandleravtale
 • Vurdering av personvernkonsekvenser (“DPIA”)
 • Innebygget personvern

Fredag 2. februar 2018: Hvordan skal jeg håndtere de registrertes rettigheter i praksis?

 • Hvilke rettigheter gir personvernforordningen den enkelte?
 • Hvordan sikre jeg retten til:
 • informasjon
 • Innsyn
 • Retting og sletting (retten til å bli glemt)
 • Dataportabilitet
 • Å motsette seg automatiserte avgjørelser og profilering

Tirsdag 5. juni 2018 – Hvordan kan vi dra nytte av den praktiske erfaringen med gjennomføring av personvernforordningen i året som har gått?

 • TBD

Pris for deltagere som er medlem i EGN Norge: kr 3000,- per workshop eller kr 12 500,- for alle 5 workshop

Pris for deltagere som ikke er medlem i EGN Norge: kr 4000,- per workshop eller kr 16.500,- for alle 5 workshop

Ta kontakt med nettverksrådgiver Karoline Tobiassen via e-post kto@egn.no eller telefon 916 52 234 dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg på deg selv eller en kollega.

Det er et begrenset antall plasser så gi beskjed raskt for å sikre deltagelse.

Advokat Jens Christian Gjesti
E-post: jcg@kvale.no
Telefon: 902 02 072