Vi søker nye advokatfullmektiger – nærmere om fagområdene

Konkurranserett

Kvales konkurransegruppe har vært involvert i en rekke store saker innenfor rettsområdet de seneste årene, herunder komplekse fusjonskontrollsaker, etterforskninger i forbindelse med brudd på konkurransereglene og saker for domstolene.

Vi gir løpende rådgivning om ulike konkurranserettslige spørsmål til norske og internasjonale selskaper innenfor en rekke ulike bransjer. . Våre konkurranseretts­advokater arbeider også ofte i team med kollegaer som har spisskompetanse  innenfor regulerte sektorer, herunder telekom, energi, life science og finanstjenester. I tillegg samarbeider vi jevnlig med konkurranseøkonomer utenfor Kvale. Du må derfor trives med å jobbe tverrfaglig.

Vi søker særlig deg som har skrevet masteroppgave innenfor området, har LL.M. eller et genuint ønske om å arbeide med konkurranserett.

Teknologi, digitalisering og rettigheter (IP)

Vi er ett av de største fagmiljøene i Norge som arbeider med alle aspekter innen teknologi, digitalisering og rettigheter. Vi arbeider med cybersikkerhet, digital innholdsdistribusjon, Big Data/datadeling, maskinlæring, GDPR, telekommunikasjon, IT-avtaler, distribusjon av digitalt innhold, rettighetsspørsmål som angår varemerker, patent og design,  forsknings- og utviklingsavtaler, lisensavtaler og andre immaterialrettslige spørsmål. Vi bistår i noen av landets største og mest kompliserte patenttvister, og vi bistår i porteføljehåndteringen av varemerker og design for ledende norske selskap. Din arbeidshverdag vil derfor være variert!

Hos oss vil du få jobbe med store norske og internasjonale selskap, industriaktører som leverer digitale tjenester og kommunikasjonstjenester, aktører som er i gang med spennende digitaliseringsprosjekter og gründerselskaper som kommersialiserer ny teknologi.

Du vil jobbe tverrfaglig og i tett samarbeid med andre faggrupper i Kvale. Dette er viktig for at våre oppdrag løses der kompetansen ligger, og med personer med dyptgående markedsinnsikt. Denne måten å jobbe på vil gi deg bred erfaring om ulike fagfelt og bransjer. Dette tror vi gir de beste forretningsadvokatene!

Kandidater med genuin interesse for teknologi, digitalisering og rettigheter, og de øvrige fagfeltene vi har nevnt, oppfordres til å søke.

SØK HER