Vi søker HR-ansvarlig

Vi søker etter en dyktig og engasjert HR-ansvarlig. Du vil få ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av HR-arbeidet i Kvale, fra rekruttering og medarbeiderutvikling til HR-prosesser og strategier. For å lykkes i rollen har du flere års erfaring med bredt HR arbeid. Du jobber selvstendig og strukturert og er vant til både operativt og strategisk arbeid.

Du vil få ansvar for forvaltning av vår karrieremodell med tilhørende utviklingstiltak og karriereplaner samt lønn- og opprykksprosesser. Rekruttering, herunder identifisering av rekrutteringsbehov og forvaltning av vår traineeordning og øvrige studentrettede aktiviteter, HMS forvaltning, personaladministrasjon og god intern kommunikasjon i firmaet knyttet til HR vil også være sentrale arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og muligheten til å jobbe i et engasjert og positivt team med en sunn prestasjons- og samarbeidskultur.

ARBEIDSOPPGAVER OG KVALIFIKASJONER

 • Rekruttering
 • Aktiviteter rettet mot studenter
 • Servicepunkt for et stort antall kolleger
 • Utarbeide arbeidsavtaler og andre dokumenter knyttet til HR feltet
 • Gi råd og veiledning til ansatte i HR-faglige spørsmål
 • Utarbeide og publisere annonser internt og eksternt
 • Bruk og vedlikehold av våre HR-systemer og håndbøker
 • Diverse administrativt arbeid

 

 • Ønskelig med minst 2-3 års arbeidserfaring fra HR relaterte oppgaver
 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelornivå
 • Kjennskap til arbeidsrett
 • Kunnskap om sentrale HR-prosesser
 • IT- og systemkompetanse
 • God kunnskap i standard MS Office applikasjoner

PERSONLIGE EGENSKAPER

Som person er du utadvendt og omgjengelig med et godt humør som lett smitter. Du har gode kommunikasjonsevner og samarbeider godt på tvers i organisasjonen. Du er tidseffektiv, planlegger smart og er god på å prioritere mellom oppgaver.

Du jobber selvstendig, systematisk og har en utpreget service-holdning og er lojal i forhold til beslutninger. Det er også viktig at du har god organisasjonforståelse.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og muligheten til å jobbe i et engasjert og positivt team med en sunn prestasjons- og samarbeidskultur. Vi sitter i moderne og flotte lokaler sentralt i Oslo.

SØK HER


Kvale er forretningsadvokatfirma i sterk utvikling. Vi bistår nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Vår sterke posisjon i markedet skyldes av vi kombinerer en sterk prestasjonskultur med en sterk samarbeidskultur for å skape de beste resultatene. Kvale er spesielt anerkjent for å bistå noen av Norges største selskaper med deres viktigste saker, og vi er høyt rangert av flere nasjonale og internasjonale byråer.
Vi har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert.

Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse. Vi er i dag over 100 medarbeidere ved vårt kontor i Oslo.