Fire nye partnere til Kvale

Kvale har gleden av å ønske fire nye partnere og to ansatte advokater velkommen!

3 partnere og 2 ansatte advokater begynte hos oss 2. januar 2017. Samtlige kommer fra advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland, hvor de jobbet som en integrert avdeling med hovedfokus på shipping, noe de vil fortsette med i Kvale. Dette gjelder

Lasse Hagen har over 30 års erfaring innenfor shipping. Han har tidligere erfaring fra Nordisk Skibsrederforening, Fina Petroleum, BA-HR og NIFS. Hagen rådgir blant annet offshorerederier, og har bred prosesserfaring fra Norge og utland. Han brukes også som voldgiftsdommer.

Kristian Lindhartsen har tidligere erfaring fra Thommessen og Gard. Han har en bred sjørettslig praksis, med hovedvekt på sjøforsikringstvister. Han arbeider også med distress-engasjementer og andre problemstillinger knyttet til restrukturering, samt sale/lease back-transaksjoner.

Jostein Moen har tidligere erfaring fra Thommessen og Nicolaisen & Co. Moen arbeider hovedsakelig med transaksjoner (både M&A, børsnoteringer, innmatssalg og sale/lease back-transaksjoner), men bistår også i tvistesaker, med hovedfokus på rederinæringen og tilknyttede næringer. Moen har også erfaringer med restruktureringer og distress-engasjementer.

Som senioradvokat tiltrer Lilly Kathrin Relling og som fast advokat tiltrer Preben Helverschou. De har begge betydelig erfaring med arbeid innenfor shipping og offshore  relaterte arbeidsområder.

Vi ser betydelige verdier for våre eksisterende klienter ved at vi utvider vår kompetanse innen shipping, ikke minst innenfor de mange restruktureringsoppdrag vi arbeider med. Vi håper også de klientene de nye partnerne bringer med seg vil ha glede av den bredden i juridiske tjenester Kvale tilbyr.

I desember 2016 startet også partner Andreas Stang Lund som tidligere arbeidet hos Kommuneadvokaten i Oslo og i DnB/Konsernjuridisk avdeling, hvor han var leder for prosedyregruppen. Han har omfattende prosedyreerfaring, både for de alminnelige domstolene og i voldgift. Han bistår blant annet i alminnelige forretningsjuridiske tvister, eiendomstvister og tvister knyttet til offentlige rettsforhold. Stang Lund har møterett for Høyesterett fra 2005, og er anbefalt i Legal 500 under «dispute resolution». Han kommer fra stilling som partner i advokatfirmaet Hjort og vil bli tilknyttet vår prosedyreavdeling.

Kvale har nå 32 partnere, og teller over 70 advokater.