Varemerke – din mest verdifulle eiendel

Visste du at ditt varemerke sannsynligvis er din bedrifts viktigste og mest verdifulle eiendel? Et godt varemerke bidrar til at dine varer skiller seg ut i ditt marked, og er slik dine kunder finner frem til nettopp ditt produkt.

I tillegg er varemerke et av dine viktigste virkemidler for å bygge tillit til forbrukeren, den representerer ditt merkes verdier og kvaliteter, og avgjør i mange tilfeller hvorfor ditt produkt eller tjeneste foretrekkes fremfor konkurrentens.

Det krever både tid og innsats å bygge et sterkt varemerke, og prosessen starter med en varemerkeregistrering som gir deg enerett til å bruke ditt varemerke. I denne prosessen er det viktig med en proaktiv og bevisst holdning, da det er mange valg som skal tas. Kvales varemerkespesialister har lang og omfattende erfaring, og hjelper deg å manøvrere et potensielt minefelt av tidligere rettigheter og andre fallgruver. Vår erfaring på tvers av bransjer og kunnskap om ulike markeder gjør at vi kan skreddersy en løsning tilpasset deg og din bedrift, med et fokus på å begrense kostnadene.

 

Kvale hjelper deg med:

 • Undersøkelser
  Er varemerket ledig og kan du få enerett til det?
 • Registering
  Vi hjelper deg med registrering av varemerket/varemerkene dine.
 • Strategi
  Vi hjelper deg med å legge strategi for hvordan din bedrift skal ta vare på sine rettigheter
 • Overvåkning
  Vi overvåker dine konkurrenter og påser at dine varemerkerettigheter blir fulgt
 • Avtaler
  Vi utarbeider og forhandler avtaler på dine vegne, inkludert lisenser
 • Rettigheter
  Påser at dine rettigheter blir håndhevet
 • Tvisteløsning
  Vi hjelper til ved tvisteløsning, både for domstoler og offentlige instanser

 

Er du gründer?

I en travel og hektisk oppstartfase kommer ofte strategi for varemerke i andre rekke, prioritert bort av hensyn til tid og kostnader. Dette kan imidlertid fort bli tidkrevende og dyrt dersom man trår feil fra starten, noe som i verste fall kan medføre at man blir nødt til å endre navn eller risikere inngrepsøksmål fra andre rettighetshavere. Kanskje skjer dette akkurat når bedriften er på vei opp og stå, og andre blir oppmerksomme på din virksomhet.

Vi anbefaler derfor at du allerede tidlig i prosessen tar kontakt med oss, slik at vi sammen kan ta de nødvendige forundersøkelsene og legge en tydelig strategi. Tommelfingerregelen bør være at du ikke binder deg til et varemerke før du har sjekket at det er ledig og at du kan oppnå enerett til det. Har du samtidig planer om å ta konseptet ditt over landegrensene, er det viktig at man ikke begrenser seg til å undersøke hva som finnes i Norge.

Kvale hjelper deg med de nødvendige forundersøkelsene og sikrer dine rettigheter i Norge og utlandet.

Har du allerede registrert varemerket ditt?

Du har kanskje allerede registrert ett, eller kanskje flere varemerker – men har du et bevisst forhold til disse? Er det det riktige varemerket som er registret og er du tilstrekkelig beskyttet mot konkurrerende aktører?

Sammen tar vi en gjennomgang av ditt varemerke/portefølje og sørger for at denne er optimalisert, slik at din bedrift får full utnyttelse av sine rettigheter. Videre legger vi en langsiktig og bærekraftig strategi, slik at vi sammen kan ta de grep som trengs for å opprettholde og styrke din posisjon i markedet.