Sjøfartsdirektoratet gir tillatelse til utsatt inspeksjon og forlenger skipssertifikater

Sjøfartsdirektoratet kom i torsdag med melding om forlengelse av frist for godkjenning eller fornyelse av sertifikater for skip som er registrert i NOR (Norsk skipsregister) eller NIS (Norsk internasjonalt skipsregister)

Bakgrunnen er koronaviruset, hvor reiserestriksjoner, fra myndigheter og selskapene selv har gjort det vanskelig å skaffe inspektører. Videre meldes det om utfordringer med tilgang hos verft, slik at fartøy ikke får gjennomført bestilte og planlagte tilsyn i tørrdokk. Sjøfartsdirektoratet vurderer derfor viruset og påfølgende handlinger til å være en force majeure-hendelse.

Sjøfartsdirektoratet presiser at det i første rekke må søkes gjennomført alle rimelige tiltak for å sikre at sertifikater er gyldige, at inspeksjonene gjennomføres og at skipene er i forskriftsmessig stand. Det er likevel besluttet å gi en forlengelse/fornyelse på tre måneder for sertifikater som utløper før 12. juni 2020, uten at det er nødvendig med godkjenning fra sjøfartsdirektoratet. Klasseselskapene er gitt myndighet til å forlenge sertifikatene tilsvarende.

Dette innebærer at dersom et sertifikatet løper ut 15. mai 2020 vil det gis en tre måneders forlengelse. Sertifikatet løper da ut 15. august 2020.

Sjøfartsdirektoratets melding skal skrives ut og være tilgjengelig om bord, slik at den kan fremvises ved eventuelle tilsyn fra havnestatskontroll mv. En utskriftsvennlig melding er tilgjengelig her.


Kvale anser Sjøfartsdirektoratets beslutning som fornuftig, og et viktig bidrag for å holde skipene i drift. Kvale bistår jevnlig klienter med problemstillinger knyttet til virusutbruddet og er tilgjengelig dersom din bedrift har spørsmål om overnevnte eller andre virusrelaterte problemstillinger.