Kvales tiltak knyttet til Koronavirus

Til alle klienter og forbindelser,

Vi er opptatt av våre ansattes sikkerhet og trygghet og vi skal ta vår del av ansvaret for å gjennomføre samfunnsdugnaden. Samtidig skal vi så langt som mulig og forsvarlig opprettholde gode leveranser til våre klienter. En rekke av våre klienter opplever store utfordringer i sine virksomheter som vi løpende bistår dem med. Vi skal fortsette å bistå dem.

Vi har innført følgende tiltak:

  • alle våre medarbeidere er tilgjengelige fra hjemmekontor
  • vi er fullt operative og kan yte bistand som tidligere
  • fysiske møter erstattes med telefonkonferanser eller videomøter
  • alle våre seminarer er inntil videre avlyst og vi deltar heller ikke på eksterne seminarer
  • vi foretar løpende risikovurderinger og planlegger tiltak som sikrer at vi kan opprettholde en vanlig virksomhet i de ulike scenariene

Fra tidligere følger vi alle råd og anbefalinger fra norske helsemyndigheter, herunder de anbefalinger som løpende legges ut på Folkehelseinstituttets hjemmesider.
Alle Kvales advokater er tilgjengelige, og du kan nå din kontaktperson hos Kvale på vanlig måte – benytt mobilnummer og e-post som du også kan finne her.

Vi opplever betydelig økt pågang fra klienter som ønsker bistand knyttet til håndtering av koronaviruset for sin virksomhet. Vi har opprettet et eget team som fremover vil dele ulike råd og anbefalinger gjennom nyhetsbrev mv.

(Oppdatert: 15.03.2020)