Tariffavtaler, endringsoppsigelse og skjerpelser av innleiereglene

Nyhetsbrev 3/2019 – Arbeidsrett

 

  1. Inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler på en praktisk måte og seminar 28.8. kl. 09:00-11:30

Tariffavtaler spiller en viktig rolle ved mange arbeidsplasser, og Kvale arbeider mye med både inngåelse og oppsigelse av slike avtaler, herunder hvilke analyser bør gjøres og hvor ligger fallgruvene. De har mer inngripende og langtrekkende virkninger enn mange er klar over, og faller ikke bort av seg selv. Samtidig spiller de en sentral rolle ved både permitteringer og nedbemanninger, noe Kvale gjennomgår i sin bok om nedbemanninger, les mer her. I artikkel om inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler, gjennomgår Kvale nærmere hva både bedriftene og fagforeningene bør passe på, for å få tariffavtalene så treffsikre som mulig, les mer om dette her. Etter to fullbookede frokostseminarer om inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler holder Kvales arbeidsrettsavdeling nytt frokostseminar om tariffavtaler med to bøker inkludert: onsdag 28.8. kl. 09:00-11:30 (seminarpris inkl. bøker, materiale, servering og evt. diplom: 1850 kr, påmelding her)

  1. En videre adgang til endringsoppsigelser enn før etter ny dom i Høyesterett om Hurtigruten?

Endringsoppsigelser innebærer at arbeidstaker får oppsigelse i kombinasjon med tilbud, eventuelt pålegg, om å gå over i annen stilling i bedriften. Dette kan være aktuelt både ved nedbemanninger, høyt sykefravær eller når arbeidstaker ikke fyller stillingen sin på en tilfredsstillende måte. Kvale har gjennomgått grunnlaget for, og saksbehandlingen ved endringsoppsigelser i kapittel 9 i sin bok om Permittering, Nedbemanning og Sluttpakker. Gjennomgangen baserer seg på mange års arbeid med temaet, og man antar at adgangen til endringsoppsigelser er noe videre enn adgangen til andre oppsigelser, uten at dette kan anses helt avklart.

  1. Innskjerpelse av kontrollene med innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetakene

Innleie fra bemanningsforetak (vikarbyråene) har vært på den politiske agenda de siste årene, med skjerpelser av lovgivningen, likebehandlingsregler fra EU mv. Kvale har lenge arbeidet med disse problemstillingene, og gitt ut bok om temaet, les mer her. Nå er det kommet forslag til skjerpelser i kontrollen med innleie fra bemanningsforetak, med høringsfrist til Arbeidsdepartementet 15.9.19., les nærmere her. Alle kan innlevere høringssvar og Kvale kan bistå med dette. Kontakt oss på tlf. 22 47 97 00.

  1. Bøker og åpne fagartikler for bedrifter og foreninger

Kvale holder en rekke foredrag om aktuelle arbeidsrettslige temaer og har en av Norges største arbeidsrettsavdelinger. Det kommer ny bok om sykefravær som oppsigelsesgrunn til høsten, se nærmere her. Dessuten har et annet aktuelt tema fått mye oppmerksomhet: “Når kan arbeidsgiver unnta arbeidstakere fra overtidsbetaling i ledende eller særlig uavhengig stilling?”. Det spørsmålet er utredet her. Ellers har Kvales arbeidsrettsavdeling lagt ut en rekke frie fagartikler om arbeidsrett beregnet på både bedrifter, fagforeninger og enkeltpersoner her.

 

God sommer fra arbeidsrettsavdelingen i Kvale!