EU forbyr ikke Huawei som leverandør til Europeiske 5G-nett

Det har vært knyttet stor spenning til om EU ville følge USA og stenge Huawei ute fra leveranser til 5G-nett i Europa. Svaret fikk vi 29. januar 2020. Det ble da klart at Kommisjonen ikke legger ned noe forbud mot å bruke Huawei som leverandør. Samtidig anbefaler EU medlemslandene å stille strenge krav til cybersikkerhet i 5G.

I pressemeldingen presenterer Kommisjonen en “verktøykasse” med ulike tiltak forankret i EUs direktiv om cybersikkerhet (NIS-direktivet). Blant annet forutsetter Kommisjonen at medlemslandene tar sikkerheten i 5G nett på alvor og gjennomfører risikovurderinger.

Til tross for at rapporten ikke retter seg mot Huawei spesifikt, stenger tiltakene i praksis for å bruke det kinesiske selskapet som eneste leverandør eller slippe det inn i kjernen av 5G-nettet. Rapporten gir dessuten nyttig innsikt i hvordan myndighetene skal forholde seg til sikkerhet i ekomnett i fremtiden.

Du kan lese dokumentet i sin helhet her.