Koronakrisen – sjekkliste for styre og administrasjon

Styret og ledelsen har ansvaret for å overvåke og styre selskapet. Ha fokus på risikostyring på kort sikt, men med parallelt fokus på at selskapet skal komme sterkt ut etter den krevende fasen.

Vår erfaring er at de som lykkes med å omstille seg hurtig og samtidig definerer nye muligheter i parallell, kommer styrket gjennom krisesituasjoner. Vi deler her sjekklisten som vi gir til selskaper for å sikre robust krisehåndtering og i parallell stimulere til å realisere nye muligheter.

I Kvale har vi eksperter som daglig bistår eiere, styrerom og ledergrupper i løpende, krevende vurderinger – også slike ekstremsituasjoner som vi kommer til å oppleve de kommende dagene og ukene.

Sjekklisten

Et sterkt styre og en kraftfull ledelse lykkes med å ha parallelle fokus på både risikostyring og på å sikre utvikling også i krevende tider. Ett helt avgjørende fokusområde er å strukturere risiko og kortsiktige tiltak med blant annet tidsriktig bemanning, kapitaldekning og likviditet. De dyktigste og sterkeste lederne klarer samtidig å sikre kraftfull forretningsutvikling – også i krisetider. Vi bistår en rekke av disse og vår erfaring er at det nettopp er i krevende faser at djerve forretningsposisjoner sikres inn i fremtiden!

Bruk vår sjekkliste aktivt! Definer sterke og svake sider i virksomheten. Søk aktivt etter mulig utvikling av din forretningsidé – også nå i krisetider! Vi i Kvale er stand-by for å delta engasjert sammen med dere for å gjøre analysen og legge strategien.

Last ned sjekklisten ved å klikke på bildet:

(Publisert: 13. mars 2020 kl.06:00)