Geoblokkering – Forbudet gjelder snart i Norge

Regjeringen har nå fremmet et forslag til nye regler mot geoblokkering for å hindre blokkering av nettsider og ulike priser i EØS. Reglene vil styrke forbrukerrettighetene for handel på nett på tvers av grenser i EØS 

Forslaget innebærer endringer tjenesteloven for å implementere Europaparlaments- og rådsforordning om geoblokkering og diskriminering i det indre marked basert på bosted, etableringssted eller nasjonalitet (EU 2018/302), som har vært på plass i EU siden desember 2018.  

Forordningen forbyr bl.a. 

Norske nettbutikker må tilpasse seg de nye reglene og tilpasse websider, applikasjoner og betalingsmetoder.  

Trenger du hjelp til å bli finne ut om din virksomhet er “Geo-blocking Compliant” kan du ta kontakt med oss for å få mer informasjon om:

Les mer: