Stine D. Snertingdalen er oppnevnt som medlem av Konkursrådet

Vi har gleden av å meddele at partner i Kvale, Stine D. Snertingdalen, er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet som medlem av Konkursrådet.

Konkursrådet arbeider for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremmer harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning. Mer info finnes på www.konkursradet.no.