Kvale holder foredrag på den store Skiftkonferansen 21. september 2017 om vanskelige personalsaker

Kvales arbeidsrettsavdeling er valgt ut til å holde foredrag om de vanskelige personalsakene på den store Skiftkonferansen 2017 (www.skiftkonferansen.no), sammen med de andre ledende arbeidsrettsfirmaene i Norge, se HER.

“Vi arbeider mye med de vanskelige personalsakene, arbeidsmiljø og oppsigelser, og har mye erfaring med hvordan de skal løses. Dette skal vi derfor gå igjennom på en praktisk måte på den store Skiftkonferansen 2017, med mingling og middag med deltagerne i etterkant”, sier advokat (H) Nicolay Skarning, leder av Kvales arbeidsrettsavdeling. Han har skrevet fagartikkel om temaet, se HER.