Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat og norsk helseerklæring grunnet koronavirus

Sjøfartsdirektoratet informerer om at det på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, er besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

Sjøfartsdirektoratet opplyser at de har fått flere indikasjoner på at sjøfolk vil få problemer med å gjennomføre oppdateringskurs o.l. som er nødvendige for fornyelse av personlige sertifikat. Grunnen til dette kan være avlyste kurs, karantene eller reiserestriksjoner til kurssted.

Som følge av dette har Sjøfartsdirektoratet besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

Dette vil lette arbeidet for mange rederi som nå sitter og skal bemanne fartøyene. Gyldigheten på Norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) som utløper i perioden frem til 1. september 2020, gis en generell forlengelse med inntil 6 måneder. Det er ikke nødvendig med søknad fra den enkelte sjømann om dette.

Det opplyses at grunnen til at det er valgt 6 måneder, er at man ønsker å gi nok tid til at situasjonen skal normaliseres igjen for å unngå utfordringer med kapasitet i forbindelse med nye kurs.

Endorsement av utenlandske sertifikat

Gyldigheten på norske endorsement vil være koblet opp til gyldigheten på sjømannens nasjonale ferdighetssertifikat (CoP) eller kompetansesertifikat CoC. Om sjømannen får fornyet sitt nasjonale CoC eller CoP vil det kunne søkes om nytt endorsement fra Sjøfartsdirektoratet. Da vil sjømannen automatisk få utstedt CRA som gir mulighet for å seile på norske skip i inntil 3 måneder.

Om administrasjon som har utstedt sjømannens nasjonale CoC eller CoP velger en generell forlenging av gyldighet på de nasjonale CoC og CoP, vil gyldigheten på norsk endorsement utstedt på grunnlag av det aktuelle CoC/CoP automatisk være å anse som tilsvarende forlenget.

Her vil det heller ikke være nødvendig med noen søknad om slik forlengelse fra den enkelte sjømann.

Forlengelse av norsk helseerklæring:

I tilfeller der situasjon med Koronaviruset er til hinder for at en sjømann får fornyet sin norske helseerklæring vil Sjøfartsdirektoratet tillate at en sjømann arbeider med helseattest som er gått ut på dato forutsatt at:

  • tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og
  • vedkommende sjømann er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato.

 

(Publisert: 13. mars 2020 kl.12:00)