Workshop med praktisk tilnærming til personvernforordningen (GDPR)

mandag 5. juni
0830-1130
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, Oslo

Tirsdag 5. juni 2018 – Hvordan kan vi dra nytte av den praktiske erfaringen med gjennomføring av personvernforordningen i året som har gått?

  • TBD

Pris for deltagere som er medlem i EGN Norge: kr 3000,- per workshop eller kr 12 500,- for alle 5 workshop

Pris for deltagere som ikke er medlem i EGN Norge: kr 4000,- per workshop eller kr 16.500,- for alle 5 workshop

Ta kontakt med nettverksrådgiver Karoline Tobiassen via e-post kto@egn.noeller telefon 916 52 234 dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg på deg selv eller en kollega.

Det er et begrenset antall plasser så gi beskjed raskt for å sikre deltagelse.