Workshop med praktisk tilnærming til personvernforordningen (GDPR)

torsdag 2. februar
0830-1130
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, Oslo

Fredag 2. februar 2018: Hvordan skal jeg håndtere de registrertes rettigheter i praksis?

  • Hvilke rettigheter gir personvernforordningen den enkelte?
  • Hvordan sikre jeg retten til:
  • informasjon
  • Innsyn
  • Retting og sletting (retten til å bli glemt)
  • Dataportabilitet
  • Å motsette seg automatiserte avgjørelser og profilering

Pris for deltagere som er medlem i EGN Norge: kr 3000,- per workshop eller kr 12 500,- for alle 5 workshop

Pris for deltagere som ikke er medlem i EGN Norge: kr 4000,- per workshop eller kr 16.500,- for alle 5 workshop

Ta kontakt med nettverksrådgiver Karoline Tobiassen via e-post kto@egn.noeller telefon 916 52 234 dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg på deg selv eller en kollega.

Det er et begrenset antall plasser så gi beskjed raskt for å sikre deltagelse.