Webinar

Webinar | Oppkjøp og utsetting av virksomhet og de ansattes rettigheter

Dato
14. april 2021
Sted
Webinar
Språk
Norsk
Passer for
Alle
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Høyesterett avsa ny dom 18. januar i år i sak om oppkjøp av en barnehage, hvor kjøperen ble sittende med overraskende ekstrakostnader til de ansattes pensjon. Dommen viser hvor viktig det er å ha klart for seg de ansattes rettigheter enten bedriften skal kjøpe opp annen virksomhet, helt eller delvis, eller sette virksomhet ut (outsourcing).

​​​​​​​I disse koronatider er disse temaene blitt ekstra aktuelt, fordi noen virksomheter har fallende omsetning, og kan være oppkjøpskandidater for andre. Andre må spare penger, gå til sin kjernevirksomhet, og sette alt annet ut. Hva skjer med de ansatte i disse situasjonene og hva risikerer den som overdrar virksomhet eller den som blir overdratt?

Kvales bistår både dem som kjøper opp virksomhet, de som selger, og eventuelt ansattes organisasjoner. Målet er på forhånd å avklare de ansattes rettigheter, og hvem som skal ha ansvar for disse. Reglene om virksomhetsoverdragelse kan benyttes både offensivt og defensivt ettersom hvordan partene vil legge det opp.

Målet for alle er forutberegnelighet: hva er risikoen og hvordan kan denne minimaliseres?

Foredragsholderne arbeider daglig med disse temaene og vil gjennomgå regelverket med fokus på å gi praktiske og strategiske råd. Foredraget vil også belyse særlige regler på området innen skipsarbeidsrett.