Webinar

Webinar | “Ny” varemerkelov, nye muligheter

Dato
12. mai 2021
Sted
Webinar
Språk
Norsk
Passer for
Alle
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Hva kan utgjøre et varemerke – og hva kan ikke? Hvordan kan et varemerke brukes i finansieringssammenheng? Og hvilke redskaper har du for å sikre deg mot inngrep i dine varemerkerettigheter?

Du vil få svar på blant annet disse spørsmålene når Kvale Advokatfirma den 12. mai 2021 kl. 12 ønsker velkommen til et intensivt og praktisk rettet webinar hvor vi går gjennom de vesentligste endringene i varemerkeloven, panteloven og tolloven som ventes å tre i kraft i løpet av 2021.

Webinaret er rettet mot deg som ønsker å bli kjent med den forestående moderniseringen av regelverket om varemerker. I webinaret vil vi gjennomgå utvalgte endringer og gi praktiske råd for hvordan bedrifter best ivaretar sine varemerkerettigheter etter lovendringen trer i kraft.

Det vil settes av tid til å gjennomgå spørsmål som kan stilles underveis.