Webinar

Webinar | Klage til Diskrimineringsnemnda og arbeidsgivers rutiner og tilsvar​​​​​​​

Dato
9. juni 2021
Sted
Webinar
Språk
Norsk
Passer for
HR
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Diskrimineringsnemnda behandler nå alle typer klager over diskriminering med eventuelt trakassering, for eksempel ved graviditet, foreldrepermisjon, kjønn, etnisk bakgrunn mv. Nemnda kan ilegge erstatning og oppreisning mot arbeidsgiver og det er ikke klageadgang mot nemndas vedtak. Klagene kan fremmes mot arbeidsgiver og kolleger gratis og klage kan settes opp i løpet av en halv time gjennom et skjermbrev til nemnda.

Hvordan fremmes og behandles klagene i nemnda og hvordan bør arbeidsgiver håndtere denne typen klager? Hva slags rutiner bør foreligge på arbeidsplassen for å forebygge diskriminering og trakassering?

Kvale advokatfirma arbeider med alle typer av klager over diskriminering og trakassering, undersøkelser og bistår med tiltak.  To av Kvales advokater var dessuten med å prosedere den første Metoo-saken i Høyesterett i fjor, se nærmere her.

Foredragsholdere er advokat (H) Nicolay Skarning og advokatfullmektig Margrethe Langvik, som begge arbeidet med ovennevnte høyesterettssak, og som i tillegg har skrevet to artikler om temaet: 1) Klager til Diskrimineringsnemnda, og 2) Hva er seksuell trakassering?