Seminar

Webinar | HR til sjøs

Arbeidslivet til sjøs skiller seg fra arbeidslivet på land på flere områder. Vi i Kvale vil derfor fortsette med skreddersydde webinar og seminar som er tilpasset HR innen den maritime næringen – HR til sjøs. I samarbeid med Symbio Consult inviterer vi til nytt webinar den 27. mai, hvor vi blant annet vil gjennomgå:

Dato
27. mai 2021
Sted
Seminar
Språk
Norsk
Passer for
Maritime næringen/Leder/HR-sjefer
Pris
Ingen deltakeravgift!
Påmelding

Del 1:

Hvordan kan organisasjoner overvåke og lære av sine egne arbeidsmiljø? 

Gode og effektive arbeidsmiljø handler om hvordan vi kommuniserer og jobber sammen. Et godt arbeidsmiljø gir flere gevinster: Verdi for samfunnet, den enkelte medarbeider og ikke minst for bedriftene.  Forskning viser at bedrifter med gode arbeidsmiljøforhold, skapt av kunnskapsbaserte tiltak, er mer effektive og produktive.

I denne utgaven av HR til sjøs skal vi se på QPS Nordic – det store nordiske spørreskjema.  Spørreskjemaet omfatter de viktigste psykologiske og sosiale faktorene i arbeid. Verktøyet er utviklet av forskere fra fire nordiske land, hovedsakelig fra landenes institutter for arbeidsmiljøforskning. 
Spørreskjemaet kan brukes til å kartlegge og analysere mulige årsak virkninger i et arbeidsmiljø.

Alle som deltar på seminaret vil få mulighet til å teste og analyse av egen arbeidssituasjon.

Del 2:

Lovens virkemiddel dersom en ansatt påvirker arbeidsmiljøet i negativ retning

Dersom en ansatt påvirker arbeidsmiljøet i negativ retning, har rederiet en handlingsplikt. Vi vil se nærmere på:

  • Hvor går grensen?
  • Hva er arbeidsgivers plikter?
  • Hvordan skal man gå frem?
  • Når kan rederiet bli erstatningsansvarlig?

Varsling om kritikkverdige forhold om bord

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass. Ytringsfrihet og varsling er nært beslektet. Varslingsregelverket skal bidra til et godt og konstruktivt ytringsklima der arbeidstakere kan si ifra og ytre seg kritisk uten å risikere noen form for straff eller negative reaksjoner. For rederiene er varsling en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Gjennom varsling kan rederiene avdekke og forbedre kritikkverdige forhold. God håndtering av varsling kan styrke tilliten og omdømmet.

Vi gir de praktiske rådene som fungerer og hjelper rederiene til å komme styrket ut av en varsling.

Foredragsholdere:

  • Jon Rune Nygård – Symbio
  • Monica Gjerde Sperre – Kvale
  • Sara Storøy – Kvale