Webinar | HR til sjøs

tirsdag 1. september
1200-1300
Webinar

Webinar innen skipsarbeidsrett den 1. september 2020 fra kl. 12.00 – 13.00

Vi gjentar suksessen fra mai i år og kjører del 2 av webinaret “HR til sjøs” den 1. september 2020. Denne gangen vil vi ha fokus på oppsigelser og gå mer i dybden både hva gjelder oppsigelser grunnet arbeidstakers forhold og virksomhetens forhold (nedbemanning). I tillegg vil vi se på regelverket for mannskapsbytter i dagens situasjon med Covid 19.

Ingen deltakeravgift!

Vi vil gjennomgå:

  • Hva må en passe på ved mannskapsbytter? Hva er egentlig regelverket her? Konsekvenser ved brudd
  • Når og hvordan kan rederiet gå til oppsigelse pga. mangelfullt arbeid, samarbeidsproblem, stort sykefravær, rus eller fravær?
  • Hvordan gjennomføre en forsvarlig nedbemanning? Når kan bedriften legge vekt på andre kriterier enn ansiennitet og hvilke kriterier er saklige?
  • Hvilke krav stilles til saksbehandling og dokumentasjon ved de to ulike oppsigelsesgrunnlagene?
  • Praktiske råd og tips

KLIKK HER FOR Å REGISTRER DEG!