Webinar

Samling for yngre prosedyreadvokater

Dato
14. oktober 2021
Sted
Kvales kontorer, Oslo
Passer for
Yngre prosedyreadvokater
Ledige plasser
Fullbooket!
Pris
Ingen deltakeravgift!

Temaet for årets samling er bruk av økonomisk sakkyndighet i sivile tvister. Vi ønsker en praktisk tilnærming og vil fokusere på utarbeidelse av mandat og økonomiske sakkyndigrapport med tilhørende sakkyndigforklaring i retten. Slike bevis kan ha stor betydning i en lang rekke saker, eksempelvis i saker om erstatning, verdsettelse av aksjer og konkurranserett. Bruken av sakkyndige har økt i takt med at kompleksiteten i de sivile tvistene har økt. Vi er så heldige at vi skal høre innlegg fra følgende svært kompetente panel:

  • Ingvild Hanssen-Bauer er partner i Kvale. Hanssen-Bauer arbeider hovedsakelig med immaterielle rettigheter (patent og varemerker mv.) og har bred prosedyreerfaring innenfor området der sakkyndige alltid har en sentral rolle. Hun vil fortelle om sine erfaringer fra advokatens ståsted.
  • Elias Braunfelds er Manager i Oslo Economics. Han er økonom med doktorgrad (PhD) fra Institutt for Samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) samt mastergrad fra Leopold-Franzens Universitet i Innsbruck. Braunfelds vil fortelle om gjennomføringen av sakkyndigoppdraget, herunder utarbeidelse av sakkyndigrapporten.
  • Leiv Aschehoug er statsautorisert revisor og partner i EY. Aschehoug har vært benyttet som meddommer vil dele sine erfaringer med å vurdere sakkyndigrapporter.
  • Lagdommer Christian Lund er lagmann i Borgarting lagmannsrett. Før dette var han advokat hos Regjeringsadvokaten og i Thommessen. Lund vil dele sine erfaringer med vurderinger av sakkyndigrapporter og sakkyndige vitner som fagdommer.
    Senioradvokat og nestleder i Kvales prosedyreavdeling Alexander Daae vil være ordstyrer.

Etter innleggene fra panelet blir det paneldebatt med mulighet for å stille spørsmål, før vi samles til mingling med mat, drikke og hyggelige samtaler. Responsen på vår "save the date" har vært veldig stor. Vi vil komme tilbake til sted for gjennomføring når vi har bedre oversikt over antall deltagere.

Vi vil forsøke å legge til rette for streaming av innlegg og debatt.

Vi håper å se deg og at du deler invitasjonen med yngre prosedyrekollegaer!

Kommende arrangementer

Andre kurs og seminarer

Kvale Advokatfirma inviterer til webinarer, seminarer og kurs over hele landet.