Skipsarbeidsrett – Advokatenes HR

fredag 28. august
1300-1615
Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo

Partner Monica G. Sperre holder 28. august etterutdanningskurs gjennom Advokatenes HR i Skipsarbeidsrett.

Kurset vil gi deg den nyeste kunnskapen om skipsarbeidsrett, samt praktiske erfaringer med behandling av saker på området hos domstol og innsikt i praktiske eksempel fra ulike rederi.

Monica er spesialisert innenfor arbeids- og skipsarbeidsrett. Hun bistår flere større rederi innenfor fiskeri, offshore og transport, samt en rekke landanlegg innen fiskeri. Lang og bred erfaring med å gi råd til ulike næringer i krevende omstillings- og endringsprosesser som berører ansatte på land og mannskap på sjøen. Sperre har sjørett som spesialfag og har i en årrekke arbeidet med mannskapsrett. Omfattende erfaring på tariff– og forbundspørsmål, og drøfter jevnlig denne type tema med rederi og øvrig næring. Hun bistår i forhandlinger og med utarbeidelse av arbeidskontrakter og sluttavtaler, samt ved strukturerte nedbemanningsprosesser, oppsigelse, avskjed og suspensjon.

Obs! Ny dato – kurset flyttes til 28.08.2020.

Påmelding her!