Seminar om ny lov om forretningshemmeligheter

torsdag 14. februar
1500-1715
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

– hva vil de nye reglene bety for din virksomhet?

Kom å bli oppdatert på ny lov, og hør innsiktsfulle foredrag om håndtering av forretningshemmeligheter fra internadvokater i Equinor og Inven2!

Høringsfristen for ny lov om vern av forretningshemmeligheter er 15. februar. Loven vil gjennomføre EU-direktiv 2016/943 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot ulovlig erverv, bruk og videreformidling. Loven vil innebære en delvis utvidelse av den beskyttelsen som gis i allerede eksisterende regelverk, og er også ment å gjøre det enklere å håndheve. Men, hva vil loven kunne bety for norsk næringsliv?

Les mer om program og foredragsholdere her.

Påmelding: marked@kvale.no