Frokostseminar: Omplassering av ansatte, degradering og endringsoppsigelser

tirsdag 20. november
0900-1130
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, Oslo

Ny bok og frokostseminar hos Kvale mandag 20. november
kl. 09:00-11:30. 

Noen ganger må ansatte omplasseres til andre stillinger, kanskje lavere betalte stillinger pga. nedbemanning, endret marked eller dårlig jobbutførelse. Når kan arbeidsgiver gjøre dette uten å gå veien om oppsigelsesbrev (endringsoppsigelse), og hvilke rettigheter har de ansatte?

Vi kjenner temaet fra de siste omorganiseringer i SSB (Statistisk Sentralbyrå, oktober 2017), og det er aktuelt ved mange arbeidsplasser som er i endring. Høyere aldersgrenser har også aktualisert endringsoppsigelser til lavere stillinger. Hva vil degradering si, hvordan kan det unngås, og hvilke krav stilles til arbeidsgivers motiver, saksbehandling og dokumentasjon i disse sakene. Hvordan legges informasjonen opp?

Kvales arbeidsrettsavdeling er akkurat kommet ut med en ny bok som omtaler disse temaene, med gjennomgang av dommer, praktiske råd og huskelister. På forespørsel har vi derfor satt opp ett frokostseminar om temaet mandag 20.11. kl. 09:00-113:0, der vi gjennomgår temaet sett fra både arbeidsgivers- og arbeidstakers ståsted, og ser også på hvordan tillitsvalgte og verneombud kan benyttes. I tillegg skal vi se på den viktige informasjons- og kommunikasjonsplanen i disse sakene.  

Foredragsholdere er advokatene Nicolay Skarning, Jan-Erik Sverre, Håkon Andreassen og Catriona McIntyre som arbeider mye med temaet i praksis, har løpende saker i domstolene, skrevet bok og artikler om temaet. Fra vår samarbeidspartner CorpCom kommer partner Jan Tore Savic Knutsen, med 20 års erfaring innen bl.a. endringsledelse- og kommunikasjon.

Det blir lettere servering. Pris inkludert den nye boken, foredragsmateriell, servering og eventuelt diplom er 1850 kr. Det er også anledning til å diskutere med foredragsholderne etter foredraget. Påmelding til marked@kvale.no