Personvernseminar

torsdag 9. januar
0900-1415
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Sammen med Sureway AS inviterer vi til personvernseminar torsdag 9. januar.
Seminaret finner sted i lokalene til Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo.

09:00 – 09:50: Hvordan håndterer du et brudd på personvernsikkerheten?
– ved advokat Jens Christian Gjesti fra Kvale Advokatfirma
Brudd på personvernsikkerheten må håndteres etter boka. Hvis ikke, risikerer virksomheten både bøter, erstatningsansvar og tap av tillit. GDPR stiller krav til varsling av både myndigheter og de berørte og til hvordan du lukker avviket. Gjesti bistår ofte virksomheter med å håndtere slike brudd og deler sine erfaringer om hva som skal til for å lykkes i praksis.

10:00 – 10:40: De registrertes rettigheter
– ved Jens Christian Gjesti fra Kvale Advokatfirma

GDPR gir de registrerte en rekke rettigheter. Gjesti gjennomgår hvilke krav innsyn, retting, sletting osv. stiller til virksomheten og hva den må gjøre i praksis for å oppfylle dem.

10:50 – 11:30: Privasee
– Sureway og Sesam lanserer ny løsning for håndtering av rettigheter
Sureway lanserer en portal for håndtering av rettigheter som automatiserer arbeidsflyten for virksomheten og som er selvbetjent for de registrerte. For kunder av Sureway fås løsningen med en enkel aktivering. Privasee kan også benyttes av dere som ikke har Sureway, ved at protokollene lastes opp og løsningen aktiveres.  «Privasee» leveres av Sureway i samarbeid med Sesam.

11:30 – 12:00 Lunsj

12:00 – 12:45: Sikkerhet i personvernet
– ved Kjetil Odin Johnsen fra Sureway og Whatif
Personvernforordningen krever at virksomheten har iverksatt tekniske tiltak for å hindre at ikke uvedkommende får tilgang til opplysningene og slik at opplysningene ikke går tapt. Johnsen vil gå gjennom en sjekkliste/risikovurdering av minimumskravene.

12:45 – 13:30: Opplæring i personvern
– ved Kjetil Odin Johnsen fra Sureway og Whatif
Opplæring av ansatte i personvern er en nøkkeloppgave for virksomheten. Sureway har derfor utviklet en e-læringsløsning som automatisk henter innholdet til micro-kurs fra virksomhetens protokoller og sikkerhetstiltak mv. ved bruk av denne løsningen får ansatte opplæring i de opplysningene som brukes i virksomheten og de sikkerhetstiltak som er iverksatt. Johnsen vil foredra om aktuelle organisatoriske tiltak, samt presentere hvordan e-læringsløsningen fungerer.

13:30 – 14:15: DPIA
En del behandlinger krever at en vurderer personvernkonsekvenser (DPIA) for de registrerte. Gjesti og Johnsen vil gå gjennom kravene og vise hvordan DPIA kan gjennomføres i praksis.

 

Seminaret koster 1 350,- inkludert lunsj.

PÅMELDING: