Oppsigelse pga. sykefravær eller sykdom – ny bok og frokostseminar

torsdag 7. november
0900-1130
Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Noen få sykefravær eller sykdomstilfeller blir vanskelige eller umulige å få tilbake i normal gjenge. Spørsmålet er da når arbeidsgiver kan gå til oppsigelse. Andre utgave av boken Sykefravær, nye arbeidsoppgaver, omplassering eller oppsigelse, er nå ute og nytt er at også sykdom som oppsigelsesgrunn behandles, samt bruk av endringsoppsigelser. Boken svarer på viktige spørsmål ut fra lovtekst, rettspraksis, praktiske erfaringer, og det er huskelister knyttet til hvert kapittel, sammen med praktiske råd som fungerer.

Det praktiske frokostseminaret torsdag 7.11. kl. 0900-1130 inkluderer den nye boken og behandler:

  • Når kan arbeidsgiver si opp arbeidsavtalen pga. mye sykefravær?
  • Når kan arbeidsgiver si opp arbeidsavtalen pga. sykdom?
  • Saksbehandling, referater, tilrettelegging og hva som er lov og hva som er lurt
  • Hvor går grensene for arbeidsgivers tilretteleggingsplikt?
  • Hvilken betydning får IA-avtale
  • Hva sier de siste års dommer om sykefraværssakene
  • Verneombudets, BHT og de tillitsvalgtes rolle i disse sakene

Foredraget introduseres av redaktør i Juridisk ABC og partner i Brækhus, advokat Eivind Arntsen, som arrangerer Webinar om temaet – les mer om det her.

Foredragsholderne er advokat (H) og forfatter Nicolay Skarning, advokat (H) Jan-Erik Sverre, advokatene Tonje Liavaag, Ingrid Wulff Stenersen og Pernille Brusdal. Alle arbeider mye med sykefraværssakene og prosederer jevnlig i domstolene, og har bl.a. bakgrunn fra NHO, Norges Juristforbund og fagforeningen Delta.

Seminarpris er 1850 kr., som inkluderer den nye boken, foredrag, foredragsmateriell, lettere servering, samt boken Permittering og Nedbemanning. Diplom kan utstedes ved henvendelse til ejo@kvale.no.

Påmelding: marked@kvale.no